EGO karta

EGOizmus v nákupoch schvaľujeme,
v práci však preferujeme presný opak.

Vďaka našej spoločnosti a prepracovanému systému kariet Egocard
už mnohí zákazníci nakupujú so zľavami a rôznymi benefitmi.

Vedenie spoločnosti Egocard sľubuje, že bude:

Vzdelávať svojich zamestnancov, aby boli stále
múdrejší a väčší odborníci,

Viesť svojich zamestnancov k tomu, aby svoju prácu robili svedomito, bez reptania a kvalitne,

Podporovať svojich zamestnancov, školiť ich a vychovávať, a to tak, aby svojou šikovnosťou spĺňali požiadavky zákazníkov,

Viesť svojich zamestnancov k tomu, aby sa pri práci nedialo nič nebezpečné a aby navzájom udržiavali kamarátske vzťahy s kolegami,

Zaisťovať, aby sa zamestnancom pri práci neudial
žiaden nepríjemný úraz,

Zaisťovať, aby sa zamestnanci spoločnosti pri práci
cítili dobre a príjemne,
Podporovať tímového ducha svojich zamestnancov,

Držať prísne oko nad prístupom zamestnancov k poctivému recyklovaniu plastov, skla, papiera a tetrapakov a k šetreniu vody a elektriny,

Vyvíjať snahu k tomu, aby sa spoločnosť stala obľúbenou medzi obchodnými partnermi, aby malí voči nej dôveru a považovali ju za spoľahlivú vo všetkých smeroch,

Zodpovedné za to, aké spoločnosť poskytuje služby a bude sa snažiť, aby naplnila očakávania všetkých zákazníkov,

Dodržiavať všetko, čo si dohodne v zmluvách s partnermi aj zákazníkmi

Ponúkať partnerom a klientom len kvalitné produkty

Zlepšovať nielen veci okolo, ale začne samo od seba a to zlepšením efektivity vnútorných procesov a manažérskych systémov.