EGO karta

EGOismus v nákupech schvalujeme,
v práci však preferujeme přesný opak.

Díky naší společnosti a propracovanému systému karet Egocard
již mnozí zákazníci nakupují se slevami a různými benefity.

Vedení společnosti Egocard slibuje, že bude:

Vzdělávat své zaměstnance, aby byli stále
chytřejší a větší odborníci,

Vést své zaměstnance k tomu, aby svou práci dělali svědomitě, bez reptání a kvalitně,

Podporovat své zaměstnance, školit je a vychovávat, a to tak, aby svou šikovností splňovali požadavky zákazníků,

Vést své zaměstnance k tomu, aby se při práci nedělo nic nebezpečného a aby navzájem udržovali kamarádské vztahy s kolegy,

Zajišťovat, aby se zaměstnancům při práci nestal
žádný nepříjemný úraz,

Zajišťovat, aby se zaměstnanci společnosti při práci
cítili dobře a příjemně,
Podporovat týmového ducha svých zaměstnanců,

Držet přísné oko nad přístupem zaměstnanců k poctivé recyklaci plastů, skla, papíru a tetrapaků a k šetření vody a elektřiny,

Vyvíjet snahu k tomu, aby se společnost stala oblíbenou mezi obchodními partnery, aby měli vůči ní důvěru a považovali ji za spolehlivou ve všech směrech,

Odpovídat za to, jaké společnost poskytuje služby, a bude se snažit, aby naplnila očekávání všech zákazníků,

Dodržovat vše, co si dohodne ve smlouvách s partnery i zákazníky

Nabízet partnerům a klientům pouze kvalitní produkty

Zlepšovat nejen věci kolem, ale začne sama od sebe, a to zlepšením efektivity vnitřních procesů a manažerských systémů.