EGO karta

Uvidíte, že vás bude vidno

Každý náš partner sa môže tešiť aj na rozsiahlu propagáciu, ktorá zahŕňa aj reklamu na našom webe, v Magazíne Egocard a tiež na Facebooku. Navyše máte možnosť zapájať sa do našich špeciálnych marketingových
kampaní a akcií.
Egocard pracuje so širokou klientelou desiatok tisícov aktívne nakupujúcich zákazníkov. Preto je reklama Vašej značky v Egocard taká efektívna.
Vy sami si môžete vybrať a nakombinovať, aký druh oslovenia klienta bude pre Vás atraktívny. Dôležité je, že prostredníctvom Egocard reklamy priamo komunikujete s potenciálnym zákazníkom, ktorý chce nakupovať. Oproti bežnej komerčnej reklame je preto propagácia Vašej značky u nás naozaj efektívna.

Cenník reklamy si môžete pozrieť tu.


MAGAZÍN
Jednoznačne najsilnejším reklamným kanálom je inzercia v našom magazíne. Zákazník si o Vás môže prečítať podrobné informácie a ihneď uvidí aj výšku zľavy, ktorú u Vás dostane.
WEBBANNER, LOGO
Banner a logo na hlavnej stránke Egocard ale aj niektorých podstránkach je ideálny na okamžité zviditeľnenie u zákazníkov, ktorí navštevujú našu stránku.
FACEBOOK
Facebook je jedna z najúčinnejších reklám, ktorá Vás dokáže ku klientovi priblížiť. Súťaže na našom facebooku sú založené na zdieľaní, t.j. šírení informácie o Vašej spoločnosti, o odpovedaní na rôzne otázky týkajúce sa partnera, čím je klient smerovaný napr. na Vašu stránku, do Vášho katalógu, atď.
NEWSLETTER
Ako náš partner sa môžete zapojiť aj do niektorého zo zdieľaných newsletterov. Newsletter je zasielaný až na cca 50.000 e-mailových adries.
BILLBOARD
Egocard vám ponúka aj možnosť billboardov za zvýhodnených podmienok, ktoré sú veľmi učinné a smerujú klientov priamo do prevádzok.
Špeciálne reklamné kampane
Sezónne Egocard realizuje aj väčšie reklamné kampane. Pre informácie o najbližšej chystanej reklamnej kampani kontaktujte naše marketinové oddelenie.