Karta EGO

Chwalimy EGOizm przy zakupach,
jednakże nie stosujemy go w pracy.

Dzięki naszej firmie i sprawdzonemu systemowi kart Egocard
wielu klientów robi zakupy ze zniżkami i różnymi korzyściami.

Kierownictwo Spółki Egocard obiecuje, że będzie:

szkolić swoich pracowników tak, aby mieli coraz więcej
profesjonalej wiedzy,

kształcić swoich pracowników tak, aby swoją pracę wykonywali sumiennie, bez narzekania i wysokiej jakości

wspomagać swoich pracowników, szkolić ich i kształtować tak, aby dzięki swojemu zaangażowaniu mogli realizować wymagania klientów,

doskonalić swoich pracowników tak, aby w czasie ich pracy nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji i aby utrzymywali wzajemnie dobre stosunki z kolegami,

gwarantować, że podczas pracy pracownicy nie doznają
żadnego urazu,

gwarantować, aby podczas wykonywanej pracy pracownicy
czuli się dobrze i przyjemnie,

wspomagać ducha pracy zespołowej swoich pracowników,
dbać o to, aby pracownicy poważnie podchodzili do recyklingu tworzyw sztucznych, szkła, papieru, opakowań tekturowych; a także oszczędzania wody i energii elektrycznej,

podejmować starania, aby firma cieszyła się powodzeniem wśród partnerów handlowych, budziła ich zaufanie oraz aby była wiarygodna we wszystkich dziedzinach,

ponosić odpowiedzialność za to, w jaki sposób firma świadczy usługi i starać się spełniać oczekiwania wszystkich swoich klientów,

przestrzegać wszystko, co zostanie uzgodnione w umowach z partnerami i klientami,

oferować partnerom i klientom wyłącznie najwyższej jakości produkty,

doskonalić nie tylko swoje otoczenie, ale zaczynając od siebie samego, poprzez poprawę wydajności procesów wewnętrznych i systemów menadżerskich.