Späť na zoznam

Dependance Šumava **

Dependance Šumava **
9x prevádzka
Winterova 58, 92129 Piešťany
0337753111
piestany.danubiushotels.com
Hotely, Penzióny, Rehabilitácie, Masáže, Kúpele, Sauny
10% ubytovacie zariadenia z platného Cenníka Slovenských Liečebných kúpeľov Piešťany a.s.,
Cenník je uvedený na stránke www.piestany.danubiushotels.com