Späť na zoznam

Čerpacia stanica GAS

Čerpacia stanica GAS
35x prevádzka
Trenčianska ul. 6528/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom
+421 908 711 425
www.gas.sk
Čerpacie stanice
0,005 cent liter na štandardné palivo
0,02 centy liter na prémiové palivo
0,01 centa liter na LPG
5% doplnkový tovar okrem tabaku, tlače, kávy a elektronických služieb ( dieľničné známky, dobíjanie kreditu)