EGO kártya

Általános kereskedelmi feltételek

1.1. Egocard s.r.o., székhelye: Šafárikovo námestie 7, 811 02 Bratislava, Szlovák Köztársaság, cégjegyzékszám: 47 843 918, a Pozsony I [Bratislava I] járási bíróságának cégjegyzékében, Sro szakasz, 99774/B sz. betét alatt bejegyzett gazdasági társaság (a továbbiakban „szolgáltató“) természetes és jogi személyek (a továbbiakban „érdeklődők”) számára a Szlovák Köztársaság területén belül, áru- és szolgáltatások áraiból engedmény megszerzésének jogát biztosítja, valamint más kedvezményekhez való jutást biztosít, áru- és szolgáltatások olyan jogi és természetes személyektől való vásárlása esetén, akik az áruk és szolgáltatások értékesítését vállalkozói tevékenységük keretében végzik (a továbbiakban „partner”) és szerződés által kötelezettséget vállaltak a szolgáltató felé, hogy árengedményeket és kedvezményeket nyújtsanak.

1.2. Az érdeklődők ezen jog megszerzését az EGOCARD kártya (a továbbiakban „kártya”) felmutatásával, vagy más, „EGOCARD” logóval ellátott kártyával igazolja, vagy EGOCARD logóval megjelölt mobil alkalmazás segítségével, amely megjeleníti az EGOCARD logót és a vevő azonosítóját, amelyet a szolgáltató átad az érdeklődőnek a mindenkori árjegyzék szerinti áron.

1.3. Kártyatulajdonossá válhat minden természetes személy, aki betöltötte élete 18. évét, és aki elfogadja a szolgáltató Általános feltételeit, és megvásárolja a leírt EGOCARD kártyát a szolgáltatótól, kereskedelmi partnereitől vagy közvetítőktől. Ezt követően azonnal megkapja az átruházható kártyát, amely rögtön aktív, és készen áll árra, hogy a szolgáltató szerződött partnereinél kedvezmény megszerzésére jogosítsa őt.

1.4. Az érdeklődő kijelenti, hogy az EGOCARD kártya megvásárlása során megadott adatok megfelelnek a valóságnak, és hogy hamis adatok megadása esetén megtéríti az Egocard s.r.o. társaságnak ezzel okozott kárát, ill. az egyéb, vele szemben érvényesített igények és büntetések költségeit.

1.5. Elvesztés vagy lopás esetén az átruházható kártya jellegére és a kedvezmények érvényesítése során annak használati módjára való tekintettel a kártyatulajdonosok nem igényelhetnek másik kártyát. Ha a kártyatulajdonos felmutat egy olyan EGOCARD kártyát, amelyen olyan mértékű mechanikus sérülés látható jelei vannak, amelyek miatt nem igényelheti a kedvezmény nyújtását, a szolgáltató az ilyen sérült kártyát újra cseréli. A kártyatulajdonos a szolgáltatónak 5 EUR díjat fizet a kártya cseréjéért, amennyiben ő okozta, vagy nem akadályozta meg azon körülmények keletkezését, amelyek a kártya mechanikus sérüléséhez vezettek.

1.6. Az érdeklődő a Törvénygyűjtemény 428/2002 sz. személyes adatok védelméről szóló módosított törvény hatályos rendelkezései értelmében hozzájárul, hogy a szolgáltató személyes adatait feldolgozza a kártyák nyilvántartása céljából, és a szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy az érdeklődő személyes adatait bizalmasan kezeli, és kizárólag ezen célra használja fel azokat.


2.1. A kártyatulajdonosnak jogában áll részt venni a szolgáltató kedvezményprogramjában az EGOCARD kártyák által és élni az azzal kapcsolatos előnyökkel.

2.2. A kártyatulajdonost nem terheli arra vonatkozó kötelezettség, hogy a szolgáltató kedvezményprogramját másoknak ajánlja, és nem köteles semmilyen eredményt elérni. Bármilyen más tevékenységet a kártya tulajdonosa kizárólag saját felelősségre végez.

2.3. A kártyatulajdonos csak kedvezményre jogosult a szolgáltató partnereinél való kedvezmény-nyújtással kapcsolatban. Sem jutalmat, sem pénzvisszatérítést, sem más kedvezményt nem igényelhet. A biztosított kedvezmény nem váltható készpénzre.

2.4. Az EGOCARD kártyák által nyújtott kedvezmények nem gyűjthetők össze, és nem kombinálhatók olyan más kedvezményekkel, amelyeket a partner a saját kereskedelmi tevékenységén belül nyújt a szerződésben vállalt mérték felett.

2.5. A jogosulatlan személy által kártyával történő visszaélés következtében keletkezett károkért teljes mértékben csak a kártyatulajdonos felel.

2.6. A kártyatulajdonos nem igényelhet szolgáltatótól pénzvisszatérítést kedvezmény elutasítása esetén a partner részéről, amely elutasítást a szolgáltató saját tevékenységével nem tudta megakadályozni. Viszont a fennálló helyzet békés rendezése érdekében a szolgáltató minden igyekezetét kifejti, hogy a kártyatulajdonosnak lehetővé tegye, hogy az engedményt másik kereskedelmi partnernél felhasználja áruk és szolgáltatások hasonló területén.


3.1. A szolgáltató az üzleti partnerekkel olyan megállapodásokat köt, amelyek lehetővé teszik az EGOCARD kártya tulajdonosai számára, hogy áruk és szolgáltatások árából kedvezményt kapjanak. A szolgáltató igyekszik a lehető legjobb feltételeket elérni, és állandóan bővíteni kereskedelmi partnereinek hálózatát.

3.2. Az aktuális üzleti partnerek áttekintése elérhető online a szolgáltató www.egocard.eu honlapján, a nyújtandó kedvezmények terjedelmével és mértékével kapcsolatos további információkkal együtt.

3.3. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan esetért, ha a kártyatulajdonos azért nem kapott kedvezményt, mert a partner egyoldalúan megszüntette a szolgáltatóval a szerződés szerinti együttműködését. A szolgáltató a lehetőségei szerint mindig a termékek vagy szolgáltatások megfelelő szegmensében biztosítja, hogy más vállalkozás nyújtson a kártyák tulajdonosának megfelelő kedvezményt.

3.4. A szolgáltatónak jogában áll, hogy a kedvezményprogram feltételeit egyoldalúan változtassa meg anélkül, hogy ilyen változásról bejelentést kellene tennie a kártya tulajdonosa felé.


4.1. Az EGOCARD kártyákon, valamint a honlapon megjelenített minden tartalmat, beleértve a megjelenést, szövegeket, logókat és képeket szerzői jog védi, azok másolása, szerkesztése, vagy további terjesztése a szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül szigorúan tilos. Az adatok jegyzékei, szoftverek, és az adatbázisok tartalma is a szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, és szerzői jogi oltalom alá esnek a Szlovák Köztársaság vonatkozó törvényi előírásai szerint.

4.2. Az Általános Kereskedelmi Feltételek rendelkezései megfelelő mértékben alkalmazásra kerülnek a szolgáltató által kiadott olyan egyszer használatos kuponok tulajdonasaira vonatkozóan is, amelyek 3 hónapig érvényesek, és a tulajdonosaikat kedvezmény igénylésére jogosítják fel.

4.3. A jelen általános feltételek az EGOCARD kártya tulajdonosai számára 2014.07.22-től vannak érvényben.Pozsony, 2016.02.15.


Egocard s.r.o.